Husk meg
Brukernavn
Passord
  • Du må logge inn for å kunne svare på dette innlegget! Dette gjøres øverst i høyre hjørnet.

Holters

Ansvarlig redaktør

Ble medlem: 23 mar 03
Innlegg: 10064

Lagt til: 29 mar 12, 09:20

Opprinnelig postet av Satch

For å understreke det Willy sier over med litt ”fagprat” : Norge og Estland har en bilateral skatteavtale av 1. April 2001.  Speideravtalen er dessverre et naivt forsøk på å omgå skatteavtalen for å slippe skatt og arbeidsgiveravgift. De operasjoner som er utført her er ikke gjort for å tilpasse seg til eventuelle smutthull i avtalen. Det er ingen tvil om til hvilket land en estlender med norsk arbeidsgiver og bosatt i Norge mer enn 183 dager i året skal skatte for ALL sin arbeidsinntekt.

Og om noen fortsatt leter etter kreative løsninger : Les avtalens kapittel 17, som særskilt behandler artister og idrettsutøvere. Spesielt pkt 2 om gjennomskjæring ved opptjent godtgjørelse utbetalt til annen person (person i juridisk forståelse – f.eks et agentselskap). I slike avtaler tas det nemlig høyde for "kreative" krefter i idretts- og artistlivet. Også juristene i Finansdepartementet har vært ute en vinternatt før.

Om pengene havner på Piroja’s norske eller estiske konto til syvende og sist har ingen betydning i skattejuridisk sammenheng.

Og kom ikke her å fortell meg at de ansvarlige fra klubbens side ikke visste hva de gjorde den gangen – det visste de utmerket godt!

Her er det bare å legge seg flate, innrømme tidligere synder, og gjøre opp for seg.

Det var etter at jeg leste hva Satch skriver over at jeg innså sannsynlighetsovervekten for at FFK trolig vil bli felt i Piiroja-saken. Det er ikke tvil om at de juristene som har utformet avtalen så stipendsmutthullet allerede den gang. Les bare artikkel 17 i avtalen:

Opprinnelig postet av Skatteavtale Norge - Estland, 01.04.2003

Artikkel 17

Artister og idrettsutøvere

1.Uansett bestemmelsene i artiklene 14 og 15, kan inntekt som en person bosatt i en kontraherende stat oppebærer ved personlig virksomhet utøvet i den annen kontraherende stat som artist, så som skuespiller, filmskuespiller, radio- eller fjernsynsartist eller musiker, eller som idrettsutøver, skattlegges i denne annen stat.

2.Når inntekt som skriver seg fra personlig virksomhet utøvet av en artist eller en idrettsutøver i denne egenskap, ikke tilfaller artisten eller idrettsutøveren selv, men en annen person, kan inntekten, uansett bestemmelsene i artiklene 7, 14 og 15, skattlegges i den kontraherende stat hvor artisten eller idrettsutøveren utøver virksomheten.

Begrunnelsen er som følger:

Opprinnelig postet av Proposisjonsteksten

Artikkel 17 fastsetter at artister og idrettsutøvere kan skattlegges i den stat hvor slik virksomhet utøves, uansett reglene i artikkel 14 om fritt yrke og artikkel 15 om lønnsarbeid i privat tjeneste. Artikkelens punkt 2 inneholder en tilføyelse som tar sikte på å sikre at den stat hvor artisten eller idrettsutøveren opptrer, har beskatningsrett også hvor vederlaget utbetales til en tredjemann, f.eks. et artistbyrå eller et selskap artisten har opprettet. Reglene i punktene 1 og 2 er i samsvar med OECD's mønster.

Det hjelper altså ikke at utbetaling (stipendet) har gått via-via før pengene havner på Piirojas konto. Da gjenstår bare spørsmålet om Piiroja er norsk eller estisk skatteobjelt, men også her har man sikret seg:

Opprinnelig postet av Skatteavtale Norge - Estland, 01.04.2003

Artikkel 14

Selvstendige personlige tjenester -- (fritt yrke)

1.Inntekt som en fysisk person bosatt i en kontraherende stat oppebærer gjennom utøvelse av et fritt yrke eller annen virksomhet av selvstendig karakter, skal bare kunne skattlegges i denne stat, med mindre han har et fast sted som regelmessig står til hans rådighet i den annen kontraherende stat for utøvelse av hans virksomhet. Hvis han har et slikt fast sted, kan inntekten skattlegges i denne annen stat, men bare så meget av inntekten som kan tilskrives det faste sted. Når en fysisk person bosatt i en kontraherende stat oppholder seg i den annen kontraherende stat i ett eller flere tidsrom som til sammen overstiger 183 dager i løpet av enhver tolv-måneders periode som begynner eller slutter i det angjeldende skatteår, skal han anses å ha et fast sted som regelmessig står til hans rådighet i den annen stat og inntekten som oppebæres fra hans virksomhet, som omtalt ovenfor, utøvet i denne annen stat skal tilskrives det faste sted.

Begrunnelsen for dette er som følger:

Opprinnelig postet av Proposisjonsteksten

Artikkel 14 gjelder beskatningen av inntekt ved utøvelse av fritt yrke. Bestemmelsene om beskatning av inntekt av slik virksomhet avviker noe fra OECD's mønsteravtale. Etter dette mønster skattlegges inntekter ved utøvelse av fritt yrke i den stat hvor yrkesutøveren er bosatt, med mindre han i en annen kontraherende stat vanligvis råder over et fast sted (kontor eller lignende) som tjener utøvelsen av hans virksomhet. I så fall kan sistnevnte stat skattlegge den del av inntekten som kan henføres til et slikt sted. Artikkelen har her fått en tilføyelse således at sistnevnte stat også kan skattlegge dersom oppholdet i denne stat i ett eller flere tidsrom til sammen overstiger 183 dager i løpet av enhver tolvmåneders periode.

Det kan umulig være vanskelig å bevise at Piiroja har oppholdt seg mer enn 183 dager i Norge i denne perioden. Man kan enkelt bare henvise til terminlista, treningstider, treningskamper, mm. og allerede da vil man trolig overstige 183 dager.

Er dessverre overbevist om at FFK vil bli felt i denne saken.

---------------------------

Undertegnende @ Twitter: http://twitter.com/oeholt
ffksupporter.net @ Twitter: http://twitter.com/ffksupporter


Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net

Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net

26/04/2024 22:15 | c8124340