Husk meg
Brukernavn
Passord

Raio Piiroja-saken

Flat Trådet Nøstet
Side 12 av 14 12

eliot

A-lagspiller

Ble medlem: 26 mai 06
Innlegg: 637

Lagt til: 29 mar 12, 09:04

Holters

Ansvarlig redaktør

Ble medlem: 23 mar 03
Innlegg: 10060

Lagt til: 29 mar 12, 09:20

Opprinnelig postet av Satch

For å understreke det Willy sier over med litt ”fagprat” : Norge og Estland har en bilateral skatteavtale av 1. April 2001.  Speideravtalen er dessverre et naivt forsøk på å omgå skatteavtalen for å slippe skatt og arbeidsgiveravgift. De operasjoner som er utført her er ikke gjort for å tilpasse seg til eventuelle smutthull i avtalen. Det er ingen tvil om til hvilket land en estlender med norsk arbeidsgiver og bosatt i Norge mer enn 183 dager i året skal skatte for ALL sin arbeidsinntekt.

Og om noen fortsatt leter etter kreative løsninger : Les avtalens kapittel 17, som særskilt behandler artister og idrettsutøvere. Spesielt pkt 2 om gjennomskjæring ved opptjent godtgjørelse utbetalt til annen person (person i juridisk forståelse – f.eks et agentselskap). I slike avtaler tas det nemlig høyde for "kreative" krefter i idretts- og artistlivet. Også juristene i Finansdepartementet har vært ute en vinternatt før.

Om pengene havner på Piroja’s norske eller estiske konto til syvende og sist har ingen betydning i skattejuridisk sammenheng.

Og kom ikke her å fortell meg at de ansvarlige fra klubbens side ikke visste hva de gjorde den gangen – det visste de utmerket godt!

Her er det bare å legge seg flate, innrømme tidligere synder, og gjøre opp for seg.

Det var etter at jeg leste hva Satch skriver over at jeg innså sannsynlighetsovervekten for at FFK trolig vil bli felt i Piiroja-saken. Det er ikke tvil om at de juristene som har utformet avtalen så stipendsmutthullet allerede den gang. Les bare artikkel 17 i avtalen:

Opprinnelig postet av Skatteavtale Norge - Estland, 01.04.2003

Artikkel 17

Artister og idrettsutøvere

1.Uansett bestemmelsene i artiklene 14 og 15, kan inntekt som en person bosatt i en kontraherende stat oppebærer ved personlig virksomhet utøvet i den annen kontraherende stat som artist, så som skuespiller, filmskuespiller, radio- eller fjernsynsartist eller musiker, eller som idrettsutøver, skattlegges i denne annen stat.

2.Når inntekt som skriver seg fra personlig virksomhet utøvet av en artist eller en idrettsutøver i denne egenskap, ikke tilfaller artisten eller idrettsutøveren selv, men en annen person, kan inntekten, uansett bestemmelsene i artiklene 7, 14 og 15, skattlegges i den kontraherende stat hvor artisten eller idrettsutøveren utøver virksomheten.

Begrunnelsen er som følger:

Opprinnelig postet av Proposisjonsteksten

Artikkel 17 fastsetter at artister og idrettsutøvere kan skattlegges i den stat hvor slik virksomhet utøves, uansett reglene i artikkel 14 om fritt yrke og artikkel 15 om lønnsarbeid i privat tjeneste. Artikkelens punkt 2 inneholder en tilføyelse som tar sikte på å sikre at den stat hvor artisten eller idrettsutøveren opptrer, har beskatningsrett også hvor vederlaget utbetales til en tredjemann, f.eks. et artistbyrå eller et selskap artisten har opprettet. Reglene i punktene 1 og 2 er i samsvar med OECD's mønster.

Det hjelper altså ikke at utbetaling (stipendet) har gått via-via før pengene havner på Piirojas konto. Da gjenstår bare spørsmålet om Piiroja er norsk eller estisk skatteobjelt, men også her har man sikret seg:

Opprinnelig postet av Skatteavtale Norge - Estland, 01.04.2003

Artikkel 14

Selvstendige personlige tjenester -- (fritt yrke)

1.Inntekt som en fysisk person bosatt i en kontraherende stat oppebærer gjennom utøvelse av et fritt yrke eller annen virksomhet av selvstendig karakter, skal bare kunne skattlegges i denne stat, med mindre han har et fast sted som regelmessig står til hans rådighet i den annen kontraherende stat for utøvelse av hans virksomhet. Hvis han har et slikt fast sted, kan inntekten skattlegges i denne annen stat, men bare så meget av inntekten som kan tilskrives det faste sted. Når en fysisk person bosatt i en kontraherende stat oppholder seg i den annen kontraherende stat i ett eller flere tidsrom som til sammen overstiger 183 dager i løpet av enhver tolv-måneders periode som begynner eller slutter i det angjeldende skatteår, skal han anses å ha et fast sted som regelmessig står til hans rådighet i den annen stat og inntekten som oppebæres fra hans virksomhet, som omtalt ovenfor, utøvet i denne annen stat skal tilskrives det faste sted.

Begrunnelsen for dette er som følger:

Opprinnelig postet av Proposisjonsteksten

Artikkel 14 gjelder beskatningen av inntekt ved utøvelse av fritt yrke. Bestemmelsene om beskatning av inntekt av slik virksomhet avviker noe fra OECD's mønsteravtale. Etter dette mønster skattlegges inntekter ved utøvelse av fritt yrke i den stat hvor yrkesutøveren er bosatt, med mindre han i en annen kontraherende stat vanligvis råder over et fast sted (kontor eller lignende) som tjener utøvelsen av hans virksomhet. I så fall kan sistnevnte stat skattlegge den del av inntekten som kan henføres til et slikt sted. Artikkelen har her fått en tilføyelse således at sistnevnte stat også kan skattlegge dersom oppholdet i denne stat i ett eller flere tidsrom til sammen overstiger 183 dager i løpet av enhver tolvmåneders periode.

Det kan umulig være vanskelig å bevise at Piiroja har oppholdt seg mer enn 183 dager i Norge i denne perioden. Man kan enkelt bare henvise til terminlista, treningstider, treningskamper, mm. og allerede da vil man trolig overstige 183 dager.

Er dessverre overbevist om at FFK vil bli felt i denne saken.

---------------------------

Undertegnende @ Twitter: http://twitter.com/oeholt
ffksupporter.net @ Twitter: http://twitter.com/ffksupporter


foyn

A-lagspiller
Ble medlem: 20 sep 07
Innlegg: 424

Lagt til: 29 mar 12, 09:33


Interessante artikler og vi beveger oss vel delvis over mot den såkalte "artistskatten" som hockey-norge benytter seg av..

Der er det relativt vanlig å hente inn spillere for kortsiktige kontrakter (f.eks til jul og så spiller man til mai). Da tror jeg man slipper skatt/aga i det aktuelle tidsrommet, men skatteplikten slår inn etter 183 dager. Det blir da påfølgende sesong og da får også skatteplikten tilbakevirkende kraft. Praktiseringen blir jo da at disse forsvinner etter 4-5 mnd og så henter man nye spillere til jul..


Satch

Juniorspiller
Ble medlem: 10 nov 09
Innlegg: 172

Lagt til: 29 mar 12, 10:18
Endret: 29 mar 12, 10:19
Endret av: Satch

"Hockey-skatten" har sitt utspring i akkurat det samme skatteregime. Disse tidsgrensene her er en form for internasjonal standard som er nedfelt i de fleste skatteavtaler mellom vestlige land (og en rekke andre). Med ett unntak som er mer aktuelt i hockey enn i fotball : Skatteavtalene med USA har en tendens til å helle litt mer i favør av USA og amerikanske borgere. Dette har vel med forhandlingskraft å gjøre antagelig, Nå begynner jeg å bli litt rusten på dette området, men det var ihvertfall slik i "gamle dager".

Imponerende jobb av Holters - dette er seig materie å sette seg inn i.

Må ellers si at Media i dag kun har fokusert på FFK, mens utsagnet fra myndighetene like gjerne kan tolkes som om at det kommer mer om flere klubber. Uten at det er noen unnskyldning for det som har foregått i vår klubb.

Jeg håper inderlig at man nå har tatt lærdom, og at det nå er slutt på all triksing og miksing i stort og smått i kulissene.

 


 


Tøfflus

Landslagsspiller

Ble medlem: 06 jun 07
Innlegg: 4679

Lagt til: 29 mar 12, 10:56

Det verste er at avtalene har vært inngått på et tidspunkt hvor pengene satt atskillig løsere enn nå (og man altså hadde mindre grunn til å finne kreative måter å spare på) - mens smellen ser ut til å komme nå når klubben har strammet inn livremma omtrent så mye som det lar seg gjøre uten å legge den sportslige satsingen på adeccodass-nivå.

---------------------------

"Football eh? Bloody hell!"

- Sir Alex Ferguson


foyn

A-lagspiller
Ble medlem: 20 sep 07
Innlegg: 424

Lagt til: 29 mar 12, 10:58


F-b kliner jo sammen alt som er av artikler, men så vidt jeg kan skjønne så tiltales nå piroja for skatteunndragelser i millionklassen..

http://www.f-b.no/ffk/piiroja-tiltales-1.7160207


Johan79

Bedriftsspiller
Ble medlem: 23 mar 12
Innlegg: 5

Lagt til: 29 mar 12, 17:17

Opprinnelig postet av foyn


F-b kliner jo sammen alt som er av artikler, men så vidt jeg kan skjønne så tiltales nå piroja for skatteunndragelser i millionklassen..

http://www.f-b.no/ffk/piiroja-tiltales-1.7160207

 

Dette lover ikke godt for fremtiden. :(


Knuty

Landslagsspiller

Ble medlem: 28 mar 05
Innlegg: 2289

Lagt til: 21 mai 12, 21:43

Ja, da kan vel denne dras opp igjen. FFK har satt sin advokat i gang med å få fortgang i denne saken. Klubben håper i følge TV2 Sporten i kveld et møte med politiet i neste uke.

For øvrig tolker jeg skatteavtalen og dens forarbeider analogt med Satch/Holters. Jeg er overbevist om at klubben her blir dømt. Og godt er forsåvidt det - for hele transaksjonsrekken synes åpenbart i hovedsak skattemessig motivert.


Tøfflus

Landslagsspiller

Ble medlem: 06 jun 07
Innlegg: 4679

Lagt til: 07 jun 12, 17:55
Endret: 07 jun 12, 17:56
Endret av: Tøfflus

Nå tas det formelle skritt også mot Hønefoss: http://www.vg.no/sport/fotball/norsk/artikkel.php?artid=10073747

---------------------------

"Football eh? Bloody hell!"

- Sir Alex Ferguson


FFKgutt1

Landslagsspiller

Ble medlem: 04 mai 05
Innlegg: 3754

Lagt til: 19 jun 12, 22:39

Morgan Andersen vant over Aftenposten og VG men ikke FB gjennom PFU (Pressens faglige utvalg):

Kilde: http://www.f-b.no/nyheter/fb-vant-i-pfu-1.7406541

 Andersen har hatt klager mot Aftenposten og VG på tilsvarende grunnlag, der VG fikk kritikk og Aftenposten ble felt.

– Det gleder meg veldig at jeg vant over Aftenposten og VG. Det var det viktigste for meg. Det var litt rart at jeg ikke også vant over FB – jeg har lagt frem klare bevis på at avisen har viderebrakt usanne påstander. Det er noe jeg selvsagt vil vurdere å forfølge videre, uavhengig av hva Pressens Faglige Utvalg sier. Dette er uansett en god dag, konkluderer Andersen til tross for «tapet» mot lokalavisen i PFU.

 

---------------------------

Ett liv, ett lag - Fredrikstad FK

24.08.2010 :)


kim_andre_c

A-lagspiller

Ble medlem: 22 aug 06
Innlegg: 755

Lagt til: 21 jun 12, 11:17

http://www.f-b.no/ffk/siste-ffk-far-kjempeboter-1.7409226

---------------------------

Der kommer Mads Hansen, som BANKER ballen i mål!!!


kanogvetalt

Landslagsspiller

Ble medlem: 01 jul 04
Innlegg: 5509

Lagt til: 21 jun 12, 11:24

Så langt ser det og som vi(klubb og AS) slipper billig unna. Bare å godta dette, legge seg flate og gå videre.

Spørsmålet er hva forbundet gjør. Synes ikke straffen fra påtalemyndigheten er så streng at den skulle tilsi at NNF  følge opp med ytterligere sanksjoner.

---------------------------

Spillere og trenere kommer og går. Klubben består!


kim_andre_c

A-lagspiller

Ble medlem: 22 aug 06
Innlegg: 755

Lagt til: 21 jun 12, 11:26

Opprinnelig postet av kanogvetalt

Så langt ser det og som vi(klubb og AS) slipper billig unna. Bare å godta dette, legge seg flate og gå videre.

Spørsmålet er hva forbundet gjør. Synes ikke straffen fra påtalemyndigheten er så streng at den skulle tilsi at NNF  følge opp med ytterligere sanksjoner.

Kan vi i tillegg bli straffet av forbundet??

---------------------------

Der kommer Mads Hansen, som BANKER ballen i mål!!!


kanogvetalt

Landslagsspiller

Ble medlem: 01 jul 04
Innlegg: 5509

Lagt til: 21 jun 12, 11:37

Opprinnelig postet av kim_andre_c

Opprinnelig postet av kanogvetalt

Så langt ser det og som vi(klubb og AS) slipper billig unna. Bare å godta dette, legge seg flate og gå videre.

Spørsmålet er hva forbundet gjør. Synes ikke straffen fra påtalemyndigheten er så streng at den skulle tilsi at NNF  følge opp med ytterligere sanksjoner.

Kan vi i tillegg bli straffet av forbundet??

Er vel mulig, men for å være helt ærlig vet jeg ikke sikkert.

---------------------------

Spillere og trenere kommer og går. Klubben består!


Kai Roger

Landslagsspiller

Ble medlem: 11 mar 10
Innlegg: 1166

Lagt til: 21 jun 12, 11:43

Ja...jeg mener at nå som Politiet har avslutta saken,så legges dette på NFF sitt bord. Og de kan sette et eksempel her,og kanskje gi oss mere straff,i form av minus poeng .


rødforalltid

A-lagspiller
Ble medlem: 10 mar 05
Innlegg: 252

Lagt til: 21 jun 12, 11:48


Er det ikke ulovlig å straffe 2 ganger for samme forhold i Norge?


foyn

A-lagspiller
Ble medlem: 20 sep 07
Innlegg: 424

Lagt til: 21 jun 12, 12:00

Opprinnelig postet av kanogvetalt

Så langt ser det og som vi(klubb og AS) slipper billig unna. Bare å godta dette, legge seg flate og gå videre.

Spørsmålet er hva forbundet gjør. Synes ikke straffen fra påtalemyndigheten er så streng at den skulle tilsi at NNF  følge opp med ytterligere sanksjoner.

 

Uten at jeg er noen ekspert på emnet, så kommer vel Skatt øst på banen nå. Disse bøtene gjelder vel handlingene, mens punktet rundt unndragelse av arbeidsgiveravgift/straffeskatt osv kommer i neste runde ?


kim_andre_c

A-lagspiller

Ble medlem: 22 aug 06
Innlegg: 755

Lagt til: 21 jun 12, 12:03

Opprinnelig postet av foyn

Opprinnelig postet av kanogvetalt

Så langt ser det og som vi(klubb og AS) slipper billig unna. Bare å godta dette, legge seg flate og gå videre.

Spørsmålet er hva forbundet gjør. Synes ikke straffen fra påtalemyndigheten er så streng at den skulle tilsi at NNF  følge opp med ytterligere sanksjoner.

 

Uten at jeg er noen ekspert på emnet, så kommer vel Skatt øst på banen nå. Disse bøtene gjelder vel handlingene, mens punktet rundt unndragelse av arbeidsgiveravgift/straffeskatt osv kommer i neste runde ?

Vi har blitt felt etter en paragraf i ligningsloven så jeg vil tro at dette er skatt Øst sitt bord. Tror ikke vi kommer til å få noe mer straff fra den kanten...

---------------------------

Der kommer Mads Hansen, som BANKER ballen i mål!!!


Tøfflus

Landslagsspiller

Ble medlem: 06 jun 07
Innlegg: 4679

Lagt til: 21 jun 12, 12:23

Opprinnelig postet av rødforalltid


Er det ikke ulovlig å straffe 2 ganger for samme forhold i Norge?

Påtalemakten kan ikke straffe to ganger, men dette blir en annen sak. Eventuelt poengtrekk fra NFF er en straff til klubben for brudd på NFFs regler, mens disse bøtene er en straff fra påtalemyndigheten (altså samfunnet) for brudd på Ligningsloven.

Det er sammenlignbart med at en person som tas for fyllekjøring både havner i fengsel og får førerkortet beslaglagt for en periode. Fengselsstraffen er straff fra samfunnet, mens inndragningen av førerkort skal vise at de som utsteder førerretten (vegmyndigheter/politi) ikke anser personen skikket til å kjøre bil.

Når det er sagt: Det vil være strengt å dømme FFK til poengstraff i år, for forhold som altså ligger flere år tilbake i tid - men det kan dessverre forsvares. Straffen fra påtalemakten sier, når den er rettskraftig, at FFK som klubb har fusket på skatten i en sak som direkte angår det sportslige (i og med at det er en spiller det er snakk om). Slik sett kan man sikkert argumentere for at vi har bidratt til å bringe sporten i vanry.

---------------------------

"Football eh? Bloody hell!"

- Sir Alex Ferguson


foyn

A-lagspiller
Ble medlem: 20 sep 07
Innlegg: 424

Lagt til: 21 jun 12, 12:25
Endret: 21 jun 12, 18:40
Endret av: Rey

Opprinnelig postet av kim_andre_c

Opprinnelig postet av foyn

Opprinnelig postet av kanogvetalt

Så langt ser det og som vi(klubb og AS) slipper billig unna. Bare å godta dette, legge seg flate og gå videre.

Spørsmålet er hva forbundet gjør. Synes ikke straffen fra påtalemyndigheten er så streng at den skulle tilsi at NNF  følge opp med ytterligere sanksjoner.

 

Uten at jeg er noen ekspert på emnet, så kommer vel Skatt øst på banen nå. Disse bøtene gjelder vel handlingene, mens punktet rundt unndragelse av arbeidsgiveravgift/straffeskatt osv kommer i neste runde ?

 

Vi har blitt felt etter en paragraf i ligningsloven så jeg vil tro at dette er skatt Øst sitt bord. Tror ikke vi kommer til å få noe mer straff fra den kanten...

Kommet litt mer info nå, så det virker som du har helt rett..

http://www.f-b.no/ffk/onsker-ikke-a-ta-knekken-pa-ffk-1.7409312

Mon tro om ikke chuck solvoll er medlem i plankehaugen Laughing

 Flat Trådet Nøstet
Side 12 av 14 12

Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net

Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net

13/04/2024 21:38 | 6784f4c3